Home » แจ้งเตือนการพนันที่น่าสงสัย มีการรายงานการแจ้งเตือนปริมาณ dg

23 ครั้งต่อผู้สนับสนุนกีฬานานาประเทศของ dg เจ็ดถึงยูฟ่าสามถึง TIU สองถึง ESIC และก็สองถึง IOC อีกแปดถูกรายงานไปยังหน่วยงานกีฬาอื่นๆ โดยรวมแล้ว 323 การแจ้งเตือนที่มิได้รายงานถูกบันทึกรวมทั้งพินิจพิจารณาในตอน

ไตรมาสแรกของปี 2564 – มีเพียงแต่ 23 ที่เจาะจงไว้ข้างต้นรายงานต่อผู้สนับสนุน dg กับยุโรปเพียงแค่ทวีปเดียวที่ชี้ให้เห็นถึงจำนวนสามคนคิดเป็น 160 การเตือนกิจกรรมการพนันที่น่าสงสัย ทวีปเอเชียตามมาด้วย 66 โดยมีอเมริกาใต้ใกล้ๆที่ 58 ในขณะ

อเมริกาเหนือแอฟริการวมทั้งโอเชียเนียสร้างการเตือน 14, แปดและก็เจ็ดเป็นลำดับ การแจ้งเตือนเพิ่มเติม 10 รายการถูกจัดชนิดและประเภทเป็น ‘นานาประเทศ’ จาก 160 การแจ้งเตือนในยุโรปบอลเป็นกีฬาที่มีการพนันที่น่าสงสัยเยอะที่สุดรายงานคำตักเตือนทั้งสิ้น

94 การตักเตือนในช่วงเวลาที่บาสเก็ตบอลคิดเป็น 30 ฮ็อกกี้น้ำแข็ง dg เทนนิสแล้วก็วอลเลย์บอลแล้วก็แฮนด์บอลยังเป็นพยานใน